O sociální firmě

Sociální firma Jůnův statek je podnikatelský subjekt, který prostřednictvím provozování penzionu, restaurace, prádelny, obchodu se smíšeným zbožím a školících prostor podniká na otevřeném trhu a zároveň zaměstnává osoby se znevýhodněním na trhu práce. Naší cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

Hlavním cílem sociální firmy je nabízet všem svým zaměstnancům rovné příležitosti v pracovním uplatnění v přirozených pracovních podmínkách.

Na rozdíl od chráněných dílen a tréninkových pracovišť se v sociální firmě nejedná o rehabilitaci nebo přípravu na budoucí zaměstnání, ale přímo o zaměstnávání.

Určitý stupeň podpory je zde zachován, avšak míra podpory od týmových kolegů je nižší.

Více o sociálních firmách najdete na www.socialnifirmy.cz.

Aktualizováno 26. 5. 2015 12:27
sl_junuvstatek1 sl_junuvstatek2 sl_junuvstatek3 sl_junuvstatek4 sl_junuvstatek5 sl_junuvstatek6 sl_junuvstatek7 sl_junuvstatek8 sl_junuvstatek9 sl_junuvstatek10 sl_junuvstatek12
 
© 2018 Jůnův Statek  , Design by Aleks Hue